Om foreningen

Venneforeningen blev stiftet, fordi man ønskede frivillige hænder til at hjælpe på både Aabenraa Museum – og på Jacob Michelsens Gård. Inspirationen kom nok mest fra museumspædagog Helle Denckert, der havde gode erfaringer fra Frilandsmuseet i Lyngby, hvor det gav et fantastisk boost til museet, at der opstod en Venneforening. 40 interesserede borgere mødte op til den stiftende generalforsamling, den 2. april 1987, og den første formand i foreningen blev valgt. Det blev ingen ringere end Camma Larsen-Ledet, der netop havde haft et "sabbatår" efter de 16 år som borgmester i Aabenraa (1970-1986). (Hun havde også en knapt 1½ års ministerkarriere bag sig – under Jens Otto Krag var hun minister for familiens anliggender fra nov. 1966 til februar 1968. Camma Larsen Ledet døde i 1991, 76 år gammel.) Hun sad på posten i 2 år sammen med Jens Bruun, Eva Wölck, Leo Vinther Pedersen, Halfdan Jacobsen, Henrik Fangel og Anne Helene Michelsen. En uge efter stiftelsen var der 53 medlemmer – i dag – efter 30 år er der 150 medlemmer – ikke just imponerende – men vi ER HER!Efter Camma Larsen-Ledet fulgte: Jens Bruun, Leo Vinther  Pedersen, Karl Lildholdt, Eigild Jensen og så nu – undertegnede….. Else Runge Petersen. Fra Venneforeningen udspringer også en række (6 i alt) engagerede interessegrupper: Auroras Kanonlaug, Jacob Michelsens Gårds frivillige, Modelbyggerlauget, Rundviserlauget, Aabenraa Shantykor og Det Maritime Kalvø, der alle gør en helt enestående indsats for at formidle viden om Aabenraa Bys Historie og Søfartshistorie. Og hvad har foreningen så støttet? Foruden at arrangere udflugter og foredrag, har vi bl.a. ydet støtte til køb af skibsportrætter. Hjælp til konservering af både malerier, skibsportrætter samt af tekstiler. Indkøb af montre til skibsmodeller, støtte til reklamebannere, støtte til bogudgivelser og Tablets, samt støtte til reklamematerieler til brug ved Kgl.Classic.

Hvad så med FREMTIDEN?

Aabenraa Museum har været igennem en del ændringer gennem sit lange liv. Da vi havde Sønderjyllands Amt var det primært Amtet, der havde ansvaret for museet og i mindre grad kommunen. I 2004 (1.1.2004) blev museet rent kommunalt – indtil det blev en del af Museum Sønderjylland i 2006. Denne institution er nu igen under voldsom forandring. En strukturændring vil træde i kraft til næste år (1.1.2018) en forandring, som vi ikke helt har overblik over. Vi kender ikke konsekvenserne, så løftet, der blev givet for 30 år siden om at "passe på museet i de næste 100 år" – er noget usikker. Men vi – Aabenraa Museums Venner – er her stadig og vil gøre vort allerbedste for at skabe liv i - og interesse for museets ansvarsområde.


Uddrag af tale holdt på forpladsen foran Aabenraa Museum på H.P.Hanssens Gade Aabenraa, den 22. juni 2017 i anledning af Aabenraa Museums Venners 30 års jubilæuum.