Send en besked til foreningen her

Det årlige kontingent for 2024 udgør 150 kr. pr. husstand.

Beløbet Indbetales ved kalenderårets start på foreningens konto:

Nordea - Reg. nr. 2251, konto nr. 0749138688

Arrangementer og foredrag betales separat som angivet ved hvert enkelt arrangement.