Program for 2023Den 10. maj kl. 19.00 i Billedsalen på Folkehjem

GENTLEMANPIRATERNE

Ved museumsinspektør Frederik Lynge Vognsen, Museum Sønderjylland

Natten til d. 28. februar 1933 blev Gustav Diederichsen kapret af kinesiske pirater. Gustav Diedrichsen var et 3.500 tons dampskib, bygget i Kiel i 1930 og herfra sejlet til Asien under Kaptajn Johan Peter Jacobsen og rederiet Jebsen og Co. Skibsofficererne var danskere, endda overvejende aabenraaborgere.

Derfor må det også have vakt gys, gru og stor interesse, da de første personbeskrivelser af overfaldet nåede frem til Danmark blot 3 uger senere.

Maskinmester Borchers beretning blev endda trykt i avisen Hejmdal, der således tog Aabenraaborgerne med på første række i gyset om fortællingen om, hvordan besætningen klarede "En Nat i de gule Sørøvers Vold".Den 7. september kl. 19:00 i Billedsalen på Folkehjem

DANSKSINDEDE I TYSK KRIGSTJENESTE

Ved Steffen Lind Christensen, historiker, ph.d. og arkivar ved Vejle Stadsarkiv.
Under 1. Verdenskrig fra 1914-1918 måtte godt 30.000 sønderjyder aftjene værnepligten i den tyske hær. Trods dansk sindelag måtte mange tusinde derfor kæmpe ved fronterne i tysk uniform, fordi Sønderjylland fra 1864-1920 var en del af Tyskland. Der var sønderjyder på alle krigens fronter, men det var især skyttegravskampene på Vestfronten, i det nordlige Frankrig og belgiske Flandern, som formede de sønderjyske krigserfaringer. I sidste ende mistede flere end 6.000 soldater fra det nuværende Sønderjylland livet under Verdenskrigen. Udover at gennemgå den sønderjyske krigsindsats bredt vil dette foredrag også tage deltagerne helt tæt på nogle udvalgte soldaters oplevelser og skæbner. Det vil også forsøge at grave et spadestik dybere ned i historien om det danske sindelag end den traditionelle fortælling om sønderjydernes Verdenskrig.Den 14.9.2023 kl. 19.00 på Bevaringscenter Sønderjylland, Voldbrovej 5, 6230 Rødekro

EN AFTEN MED SCHACKFAMILIEN

Lensgreve Hans Schack var sammen med flere andre af familiens medlemmer ivrige fotografer, og det samme var godsinspektør HC Davidsen

Museumsinspektør Lisette Juhl Orhan viser de originale fotografier og familiealbums frem og fortæller om samlingen, og historiker Mariann Kristensen vil fortælle om familien Schack i 1800 og 1900-tallet.Den 27. september kl. 14.00 kør-selv-tur til Sønderborg Slot

MUSEUMSBESØG

Som opfølgning på foredraget om 1. verdenskrig nu på torsdag, arrangerer vi en tur til Sønderborg Slot for at se den meget roste udstilling: "Sønderjyderne og Den Store Krig". Vi mødes på slottet kl. 14, hvor vi får en introducerende forelæsning om udstillingen. Derefter oplever vi den på egen hånd – og slutter besøget i Slotskøkkenet med et glas koldt hvidvin – og en lille snak – før vi kører hjem til Aabenraa igen. Program for turen fremsendes snarest muligt.Den 12. oktober kl. 15.00-16.30 på Bevaringscenter Sønderjylland, Voldbrovej 5, 6230 Rødekro

SØFARTEN SAT PÅ HYLDER

Energikrise og inflation tvang i sensommeren 2022 Museum Sønderjylland til at trække håndbremsen og foretage en midlertidig lukning af bl.a. Aabenraa Kulturhistorie. Det betyder imidlertid ikke, at museets arbejde med Aabenraa søfartshistorie er sat på pause. Tværtimod. Trods lukning og lavt blus på museets formidling, arbejder vi stadig på højtryk med vores store søfartssamling, ligesom vi kontinuerligt videreudvikler planerne for et nyt museum nord for Kilen. En del af dette arbejde foregår normalt bag lukkede døre. Her udvælger museumsinspektørerne de genstande, personer og interessante fortællinger, der bærer vores udstillinger, forskning og foredrag. Når nu museet er lukket, vil vi gerne vise dette "skjulte arbejde" til vores venneforening.

Alle medlemmer af Aabenraa Museums Venner inviteres derfor til et eksklusivt foredrag og genstandsfremvisning på museets Bevaringscenter. Foredraget vil tage udgangspunkt i et kludetæppe af forskellige genstande, der ikke forefindes i udstillingen, men som rummer væsentlige vidnesbyrd om søfartens, museets og aabenraaernes historie.

Foredraget er gratis og udbydes kun til medlemmer af Aabenraa Museums Venner. Adgangen til Bevaringscenterets foredragssal er handicapvenlig. Bemærk: maks. 30 deltagere.Den 7. november kl. 19:00 i Billedsalen på Folkehjem

TYSKE FLYGTNINGE I AABENRAA

Ved museumsinspektør, Lisette Juhl Orhan, Museum Sønderjylland

I maj 1945 var omkring 245.000 tyske flygtninge ankommet til Danmark, og ca. 23.000 af dem befandt sig i Sønderjylland.

Som det eneste sted i Danmark var mange flygtninge i Sønderjylland til at starte med indkvarteret ved priva- te, da det tyske mindretal selv havde inviteret flygtninge til landsdelen.

I Aabenraa og resten af Sønderjylland blev der imidlertid også oprettet flygtningelejre i beslaglagte byg- ninger, og her endte flygtningene med at opholde sig, til de sidste forlod Aabenraa i 1947.