Foreningens logo er  opbygget omkring Karl Lildholdts akvarel af  barken "Jørgen Bruhn" - bygget på Jørgen Bruhns skibsværft på Kalvø i 1858.
"Foreningens formål er at støtte museets brede kulturhistoriske arbejde, at udbrede kendskabet til museet og dets arbejde, at udbygge og forbedre museets kontaktflade. Dette sker ved at foreningen afholder møder og foredrag og udflugter, udsender meddelelser og årsberetninger samt aktivt støtter museet i dets arbejde med konkrete opgaver."